Gentofte Kommune

 

EAN nummer: 5798008647505

  • Hellerup Skole

Vedr. skoleindskrivning 2015.
Til Gentofteborgere: Omkring jul vil I få tilsendt skolestartavisen i jeres E-boks. Her vil I kunne læse alt om skoleindskrivning. 
I vil også kunne orientere jer her på skolens hjemmeside.
Til forældre fra andre kommuner: Der kan optages børn fra andre kommuner, hvis det samlede elevtal på årgangen (tre klasser) er mindre end 69. Hvis der er plads optages først børn med søskende på skolen, og derefter de nærmestboende.Der er i år mange kommende børnehaveklassebørn i kommunen, og der vil blive gjort en særlig indsats for at kommunens børn fordeler sig på alle skolerne.