Gentofte Kommune

 

 

  • Hellerup Skole
image

Indskrivning på Hellerup skole

 

Indskrivning ved skoleskift

Du kan søge optagelse på Hellerup Skole forudsat, at elevtallet giver mulighed for det. Vores elevtal fremgår af vores hjemmeside.

Hvis du er tilflytter til kommunen, skal antallet af elever på årgangen være under 25 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du ønsker at skifte skole eller bor i en anden kommune, skal antallet af elever på årgangen være under 23 i gennemsnit på klassetrinnet.

Hvis vi har plads kontaktes skolen på tlf.: 3998 5255 og der aftales et møde mellem forældre og ledelse.