Gentofte Kommune

 

 

  • Hellerup Skole
image

Indskrivning på Hellerup skole

Indskrivning til børnehaveklasse 2018/2019:

Der er rundvisning for forældre den 15/12 (uden børn) og 5/1 (børn er velkomne), begge dage kl. 8.30-9.30, hvor I kan opleve en helt almindelig skoledag.
Når indskrivningen er forbi vil der være arrangementer, hvor børnene kan se skolen og møde den nye klasse og lærerne.

https://www.facebook.com/Hellerupskole/videos/1182120865175146/
Alle børn, der fylder 6 år i kalenderåret 2018, skal ifølge Folkeskoleloven starte i skole til august. Hvis dit barn ikke skal starte i skole, skal der søges om udsættelse.

Barnet indskrives digitalt fra 1. december til 8. januar.

Børn fra andre kommuner kan optages, hvis der er ledige pladser, d.v.s at der i gennemsnit er færre end 23 i klasserne. I skal søge på en blanket, der kommer til at ligge her på hjemmesiden. Der optages først søskendebørn og dernæst de nærmestboende.

Udsat skolegang
Et barns undervisning kan udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Hvis du skønner, at det er nødvendigt at udsætte skolestarten, skal du søge om dispensation sammen med skolelederen på den nærmeste folkeskole.

Hvis du er i tvivl, om dit barn skal have udsat skolestart, bør du tage kontakt til barnets dagtilbud.

Indskrivning ved skoleskift

Du kan søge optagelse på Hellerup Skole forudsat, at elevtallet giver mulighed for det. Vores elevtal fremgår af vores hjemmeside.

Hvis du er tilflytter til kommunen, skal antallet af elever på årgangen være under 25 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du ønsker at skifte skole eller bor i en anden kommune, skal antallet af elever på årgangen være under 23 i gennemsnit på klassetrinnet.

Hvis vi har plads kontaktes skolen på tlf.: 3998 5255 og der aftales et møde mellem forældre og ledelse.